Leczenie kanałowe, zwane również endodontycznym, jest stosowane w przypadku nieodwracalnego zapalenia miazgi zęba. Z uwagi na swój skomplikowany charakter, istnieje spore ryzyko wystąpienia różnych powikłań pozabiegowych. Aby leczenie przebiegło sprawnie i bez komplikacji, warto zdecydować się na leczenie w renomowanej klinice stomatologicznej.

Kiedy zachodzi konieczność leczenia endodontycznego?

To, czy leczenie zęba kanałowo będzie konieczne, zależy od decyzji stomatologa. Podejmuje ją po wysłuchaniu relacji pacjenta oraz dokładnej diagnostyce. Często wykonuje się także zdjęcie rentgenowskie, jeżeli nie występują żadne objawy kliniczne takie jak ból lub obrzęk zęba. Na podstawie zdjęcia można zweryfikować, czy doszło do zmian w kości szczeki, które są następstwem zakażenia zęba.

Często do wizyty w gabinecie dentystycznym zmusza nas dokuczliwy ból zęba. Jego intensywność i częstotliwość występowania powiązana jest ze stopniem zaawansowania zapalenia miazgi. Na początkowych etapach możliwe jest wyleczenie zęba, jednocześnie zachowując jego żywotność. W przypadku martwicy miazgi konieczne będzie poddanie się leczeniu endodontycznemu, aby nie dopuścić do ekstrakcji zęba.

Jak przebiega typowe leczenie kanałowe?

Zdjęcie RTG pozwala nie tylko ocenić stopień zaawansowania choroby, ale również położenie i kształt kanałów zębowych. Pozwoli to przygotować właściwy plan działania, aby całkowicie usunąć obumarłą tkankę po otwarciu komory zęba. Jeżeli miazga pozostaje żywa, przed leczeniem stosuje się znieczulenie miejscowe. W niektórych przypadkach endodonta może zadecydować o dewitalizacji zęba, potocznie określanej „zatruciem”. Wtedy właściwe leczenie zostanie przełożone na kolejną wizytę.

Leczenie kanałowe jest skomplikowane i wymaga dużej precyzji. Po otwarciu korony zębowej lekarz korzysta z miazgociągów, by usunąć tkankę z kanałów korzeniowych. Potem należy je przepłukać odpowiednimi środkami chemicznymi. Po usunięciu pozostałości miazgi oraz wszelkich toksyn bakteryjnych pozostaje wypełnienie kanałów. W tym celu korzysta się z materiałów obojętnych dla naszego organizmu. Zamknięcie kanałów jest niezwykle ważne. Pozwala bowiem zapobiegać ewentualnemu zainfekowaniu tkanek okołowierzchołkowych.

Błędy w trakcie zabiegu i możliwe powikłania

Dużym błędem w trakcie przeprowadzania zabiegu jest złamanie narzędzia kanałowego. Gdy kanały posiadają skomplikowaną budowę, to narzędzia są poddawane dużym naprężeniom. Ponieważ miazgociągi są wyjątkowo cienkie, bardzo łatwo może dojść do ich pęknięcia. Ich fragmenty pozostawione w kanale zębowym mogą doprowadzić w przyszłości do wystąpienia stanu zapalnego. Mogą również ugrzęznąć w kanale w taki sposób, który uniemożliwi jego całkowite oczyszczenie. Aby uniknąć takich sytuacji, najlepiej korzystać z usług doświadczonych stomatologów, i poddać się zabiegowi z wykorzystaniem mikroskopu.

Kolejnym błędem jest niewłaściwe opracowanie i niezupełne wypełnienie kanału korzeniowego. Zazwyczaj dochodzi do niego w wyniku niedopatrzenia stomatologa. Chodzi przede wszystkim o zęby z zakrzywionymi fragmentami kanałów oraz licznymi małymi kanalikami. Bez zastosowania dobrego mikroskopu, łatwo jest tu o przeoczeni. Niedokładne usuniecie miazgi stwarza okazję do rozwinięcia się zakażenia, które wymusi powtórne leczenie kanałowe.

Stosunkowo rzadkim powikłaniem jest perforacja kanału zęba. Ponieważ leczenie z wykorzystaniem mikroskopów stało się bardzo powszechne, znacząco zmniejszyło się ryzyko wystąpienia takiej sytuacji. Obecnie do przerwania kanału może dojść w sytuacji, kiedy kanały posiadają skomplikowaną budowę lub podczas usuwaniu fragmentów narzędzi stomatologicznych. W wyniku perforacji dochodzi do krwawienia, a następnie może wystąpić stan zapalny. Błąd ten może być szczególnie niebezpieczny, gdy do przebicia kanału dojdzie w początkowej fazie zabiegu. Wtedy zanieczyszczona miazga może wejść w kontakt z ozębną. W rezultacie może powstać zakażenie uniemożliwiające wyleczenie zęba. Istotne jest nie tylko miejsce perforacji, ale również to jak szybko zostanie ona wykryta przez dentystę.

Ponieważ leczenie kanałowe często przeprowadza się w przypadku mocno zniszczonych zębów, w trakcie zabiegu może dojść do złamania, może dojść do pęknięcia lub nawet złamania ich korony. Uszkodzeniu mogą ulec też korzenie zęba. W pierwszym przypadku konieczne będzie zastosowanie odpowiedniego uzupełnienia protetycznego. Jeśli dojdzie do uszkodzenia korzenia, trzeba będzie przeprowadzić ekstrakcję zęba.

Jeżeli musimy poddać się leczeniu kanałowemu, najlepiej zdać się na pomoc doświadczonego specjalisty. Wybranie właściwego gabinetu stomatologicznego znacząco obniży ryzyko wystąpienia powikłań.