Utrata słuchu – objawy

Ubytek słuchu nie jest problemem, który dotyczy wyłącznie osób starszych. Coraz częściej są wykrywane u osób młodych, które są narażone na kontakt z głośnymi dźwiękami, lekami oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi.

Wiele osób na całym świecie niedosłyszy. Wielu z nich mogłoby słyszeć lepiej przy pomocy aparatów słuchowych. Wykrycie ubytku słuchu oraz decyzja o noszeniu aparatów słuchowych może znacznie poprawić komfort życia codziennego.

Jeżeli sądzisz, że masz problemy ze słuchem przeczytaj o objawach występujących w przypadku jego ubytku, oceń swoje słyszenie, a następnie dowiedz się co dalej.

Najczęściej ubytek słuchu pojawia się niezauważalnie i narasta stopniowo, więc objawy są często trudne do zidentyfikowania. Może się to przejawiać w niezrozumieniu rozmówców lub proszeniu o powtórzenie fragmentu wypowiedzi, trudności w zrozumieniu wypowiedzi w telewizji, lub słyszenia ale nie rozumienia poszczególnych słów. Gdy nasz słuch zaczyna się pogarszać zaczynamy żyć w świecie, który jest uboższy o pewne dźwięki codziennego życia, takich jak krople deszczu, szelest liści czy głosy ptaków.

Ubytek słuchu – problemy

Jeżeli zauważyłeś u siebie niektóre z wymienionych objawów, może okazać się, że nadszedł czas na badanie słuchu i wizytę u specjalisty:

 • Rozmówcy wydają się niewyraźnie mówić
 • Musisz się mocno skupić, aby usłyszeć mowę lub szept
 • Masz problem ze słyszeniem dobiegających z innej strony niż przed tobą lub z większej odległości
 • Zaczynasz patrzeć na usta rozmówcy by go rozumieć
 • Zrozumienie jest coraz trudniejsze podczas rozmowy w grupie, na spotkaniu, w szkole, w kościele
 • Coraz głośniej słuchasz telewizora lub radia
 • Problemem jest dobre słyszenie podczas rozmawiania przez telefon
 • Słabo słyszysz w głośnych miejscach, takich jak restauracja lub samochód
 • Rodzina i znajomi uważają, że często muszą powtarzać swoje wypowiedzi dla ciebie

Osoby z ubytkiem słuchu często stwierdzają, że „słyszą, lecz nie rozumieją”. Jest to spowodowane pewnymi trudnościami w komunikowaniu się.

 1. Problemy ze słyszeniem cichych dźwięków Powszechnie uważa się, że utrata słuchu wiąże się ze słyszeniem ciszej. Nie jest to do końca prawdą, gdyż podgłośnienie telewizora lub mówienie głośniej może poprawić sytuację tylko w przypadku niewielkiego ubytku słuchu.
 2. Ubytek na wysokich częstotliwościach Osoby z ubytkiem słuchu w zakresie wysokich częstotliwościach mają przeważnie problemy ze słyszeniem i rozumieniem cichych, wysokoczęstotliwościowych spółgłosek, takich jak: t, sz, f, p, s. Może to oznaczać problemy z rozróżnianiem słów i utrudnić komunikację, a czasami skutkować błędnymi odpowiedziami na zadane pytania.
 3. Trudność z rozumieniem mowy w hałasie (utrata skupienia)

Osoby, którym rozumienie mowy w ciszy i rozmowa z drugą osobą nie sprawiają trudności mogą mieć problemy z rozumieniem mowy w hałasie.

Poziom hałasu nie musi być tak duży jak rozmowy, ale może być wystarczający by utrudnić rozumienie. Osoba normalnie słysząca potrafi oddzielić rozmowę od hałaśliwych dźwięków w tle, ale ktoś z uszkodzonym słuchem dźwięki w tle, takie jak rozmowa innych osób w restauracji czy nawet naturalne dźwięki otoczenia, mogą uczynić rozumienie mowy niemożliwym.

Gdy zauważymy u siebie bądź u kogoś że wybiera tylko fragmenty rozmowy („słucha tylko tego co chce usłyszeć”), prawdziwym winowajcą może utrata słuchu.

Kiedy wykonać badanie słuchu?

Wiele osób konsultuje się z lekarzem rodzinnym, jeżeli skarżą się na pogorszenie słyszenia. Jeżeli zaistnieje podejrzenie pacjent jest kierowany do lekarza specjalizującego się w problemach słuchu (np. audiolog, laryngolog).

Jeśli wykryta wada nie wymaga medycznej ani chirurgicznej interwencji, pacjent jest odsyłany do specjalisty na kompleksowe badanie słuchu.

Specjalista rozpocznie badanie od zapoznania się z historią twojego słyszenia. Następnie:

 1. Zbada przy pomocy otoskopu twoje uszy
 2. Wykona kompleksowe badanie słuchu, którego efektem będzie audiogram pokazujący wielkość ubytku
 3. Postara się określić w jakim stopniu rozumiesz mowę

Wszystkie testy są bezbolesne zajmują mało czasu.

Audiogram to graficzne przedstawienie wyniku badania słuchu. Dokładniej, jest to wydruk prezentujący na jakich częstotliwościach i z jaką głośnością badany słyszy. Badanie wykonywane jest dla każdego ucha oddzielnie.

 1. Badany ma założone słuchawki i słucha prostych, czystych dźwięków o częstotliwościach od 125Hz do 8000Hz (są to częstotliwości najistotniejsze dla codziennego słyszenia).
 2. Badany sygnalizuje poprzez naciśnięcie przycisku czy w danym momencie słyszy podawany dźwięk.
 3. Specjalista orientuje się kiedy ich słyszenie sprawia trudność i określić próg słyszenia.
 4. Progi słyszenia są zapisywane na audiogramie z określeniem ich częstotliwości, głośności i ucha w dB HL.

Na szczęście istnieje wiele sposobów pomocy osobom z ubytkiem słuchu. Chociaż tylko niektóre problemy mogą być rozwiązane przy pomocy zabiegów chirurgicznych, duża liczba osób odnosi korzyść z noszenia aparatów słuchowych.

Chociaż nawet najbardziej zaawansowane aparaty słuchowe nie przywrócą normalnego słuchu, to mogą znacząco poprawić słyszenie. Jeżeli poświęcisz niezbędny czas na przyzwyczajenie się do noszenia profesjonalnie dopasowanych aparatów słuchowych, zauważysz znaczną poprawę słyszenia.