Widok osoby starszej z aparatem słuchowym jest dosyć częsty. Wraz z wiekiem doświadczamy zmian w całym naszym ciele, w tym w uszach. Z czasem ludzkie uszy stają się fizycznie większe, a woskowina gromadzi się łatwiej. Często dochodzi również do usztywnienia błony bębenkowej i zmian w układzie nerwowym. U osób starszych zmiany te przyczyniają się do zaburzenia ośrodkowego przetwarzania słuchowego, w których ucho nie może prawidłowo przetwarzać dźwięków.

Utrata słuchu związana z wiekiem to stopniowa utrata słuchu w obu uszach. Jest to częsty problem związany ze starzeniem się. Jedna na trzy osoby dorosłe powyżej 65 roku życia cierpi na niedosłuch starczy. Z powodu stopniowej zmiany słuchu niektórzy ludzie na początku nie są świadomi tej zmiany. Najczęściej wpływa to na zdolność słyszenia wysokich dźwięków, takich jak dzwonienie telefonu lub pikanie kuchenki mikrofalowej. Zwykle nie ma to wpływu na zdolność słyszenia niskich dźwięków. Problemy ze słuchem obejmują trudności z postrzeganiem i rozróżnianiem dźwięków, rozumieniem mowy (szczególnie w sytuacjach takich jak wysoki hałas lub echo w tle) oraz przetwarzaniem informacji słuchowych. Utrata słuchu może wpływać na wiele dziedzin życia człowieka, zarówno na poziomie emocjonalnym, jak i fizycznym. Chociaż upośledzenie słuchu może postępować powoli i pozostać niewykryte, często wpływa na bezpieczeństwo, szczęście i ogólną jakość życia. Wiąże się to również z depresją, samotnością, złością, wycofaniem społecznym, osłabieniem funkcji poznawczych i ogólnym pogorszeniem stanu zdrowia.

Istotny jest również wpływ hałasu na słuch. Głośny dźwięk to jedna z najczęstszych przyczyn utraty słuchu. Hałas z urządzeń i maszyn lub głośna muzyka może uszkodzić ucho wewnętrzne, powodując trwałe, nieodwracalne skutki. Należy chronić się poprzez ściszanie dźwięku w zestawie stereo, telewizorze lub słuchawkach, odejście od głośnego hałasu lub używanie zatyczek do uszu.

Przyczyny utraty słuchu związanej z wiekiem

Utrata słuchu związana z wiekiem nasila się stopniowo. Różne zmiany w uchu wewnętrznym mogą powodować ten stan. Obejmują one:

  • zmiany w budowie ucha wewnętrznego
  • zmiany w dopływie krwi do ucha
  • upośledzenie nerwów odpowiedzialnych za słuch
  • zmiany w sposobie przetwarzania mowy i dźwięku przez mózg.

Utrata słuchu związana z wiekiem może być również spowodowana innymi problemami, np.:

  • cukrzyca
  • słabe krążenie
  • narażenie na głośne dźwięki
  • stosowanie niektórych leków

Zapobieganie

Obecnie niedosłuch starczy, który ma głównie charakter zmysłowo-nerwowy jest nieuleczalny. Opcje przeciwdziałania dzielą się na trzy kategorie: farmakologiczne, chirurgiczne i terapeutyczne.

Najczęściej używanym urządzeniem pomagającym przezwyciężyć ubytek słuchu jest aparat słuchowy – zasilane bateryjnie urządzenie elektroniczne noszone w uchu lub za uchem w celu poprawy słuchu. Jego mechanizm pomaga, po prostu zwiększając głośność dźwięku. Dźwięk może się różnić w przypadku używania aparatów słuchowych i przyzwyczajenie się do urządzenia może zająć trochę czasu. Audiolodzy są przeszkoleni w zakresie pomocy w ich dostosowywaniu do optymalnego użytkowania. Zidentyfikują również i zmierzą rodzaj i skalę ubytku słuchu oraz zalecą opcje leczenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Z wiekiem człowiek jest narażony na coraz więcej dolegliwości. Mimo to, przed niektórymi jest w stanie się ochronić lub spowolnić ich postępowanie. Do takich należy np. niedosłuch starczy. Ta powolna utrata słuchu w obu uszach jest często spotykanym problemem. Jest to choroba nieodwracalna, dlatego tak ważna jest profilaktyka. Unikanie ciągłego narażenia się na głośne dźwięki pomoże chronić i zapobiegać stopniowej utracie słuchu.