W 2013 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała rtęć za jedną z najbardziej toksycznych substancji na świecie. Wobec tego polityka Unii Europejskiej zmierza do ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego przed działaniem tego związku. Jak wiadomo, znajduje się on w składzie amalgamatu, materiału wykorzystywanego w leczeniu stomatologicznym. Jak zmieni się postępowanie z tym materiałem po wejściu w życie nowych przepisów unijnych?

Nowe rozwiązania prawne dotyczące amalgamatu rtęciowego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci zawiera rozwiązania krótkoterminowe oraz długoterminowe, które mają w rezultacie zmniejszyć zużycie amalgamatu dentystycznego aż do całkowitego zaprzestania jego stosowania w trosce o środowisko. Dopuszcza się użycie amalgamatu jedynie w formie kapsułkowanej. Wypełnienia amalgamatowe będą mogły być stosowane najpóźniej do 2030 roku, a już teraz nie można ich stosować w leczeniu u dzieci do lat piętnastu oraz u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Od 1 stycznia 2019 r. w gabinetach dentystycznych muszą być zainstalowane separatory rtęci, które oddzielają szkodliwe cząsteczki rtęci, inne toksyczne związki, tak aby nie przedostały się one do kanalizacji.

Jak należy postępować z amalgamatem?

Samo wyposażenie gabinetu w separator nic nie da, jeśli jego zawartość po skończonym dniu pracy unitu zostanie odprowadzona do systemu kanalizacyjnego czy wodnego. Tego robić nie wolno. Amalgamat, niezależnie od ilości i formy, ze względu na zagrożenie dla środowiska nie może być przekazywany jako zwykły odpad medyczny lub odpad stały. Magazynowanie odpadów zawierających suchy amalgamat powinno odbywać się w wyznaczonych do tego celu miejscach, w zasobnikach szczelnych i odpowiednio oznaczonych. Pracownicy gabinetu stomatologicznego muszą zadbać o właściwą dokumentację utylizacji amalgamatu. Chodzi tutaj o cały proces utylizacji odpadów z amalgamatem. Podczas przeprowadzanej kontroli istotne będą informacje o dacie rozpoczęcia gromadzenia odpadów oraz ich odbioru przez wyspecjalizowany podmiot. Separatory amalgamatu muszą być regularnie czyszczone, filtry wymieniane. Pod żadnym pozorem nie należy płukać ich w zlewie. Amalgamat z przeznaczeniem do użytku musi być oznaczony jako amalgamat dentystyczny. Każdorazowo przed wymianą separatora trzeba przepłukać system ssący.

Jak należy postępować ze zużytym separatorem rtęci?

Separatory amalgamatu to urządzenia, które prędzej czy później się zużywają. Jest to uzależnione od tego, ile czasu będzie wykorzystywany. Niektóre gabinety dentystyczne w dalszym ciągu stosują wypełnienia amalgamatowe i separatory w nich powinny być wymieniane częściej. Zużyty separator należy przekazać specjalnej firmie utylizacyjnej, posiadającej specjalistyczny pojazd oraz zezwolenia na transport materiałów niebezpiecznych. Mimo iż wielu dostawców separatorów proponuje odesłanie zużytego separatora kurierem, jest to niezgodne z prawem. Profesjonalną i zgodną z przepisami utylizacją i recyklingiem odpadów stomatologicznych zajmuje się firma http://utylizacja-amalgamatu.pl. Żeby procedury i dokumentacja zostały dopełnione, istotne jest posiadanie umowy na utylizację zużytych separatorów.